Vorming & Toerusting

Ontmoeting en Inspiratie

Seizoen 2022-2023

 

 • Donderdag 22 September 2022:
  Voorstelling“Zie de Mens” Joseph Wresinski Cultuurstichting

   

  Onder het credo ”Cultuur als wapen tegen armoede” maken ervaren theatermakers, muzikanten en ervaringsdeskundigen, die weten hoe het is om in kansarme en kwetsbare situaties te leven, samen een prikkelende voorstelling. Op creatieve en poëtische wijze wordt inzichtelijk en invoelbaar gemaakt hoe onze samenleving omgaat met armoede en afhankelijkheid die de menselijke waardigheid aantast. ” Zie de Mens” is een collage van 9 spelers over zin en onzin van zelfredzaamheid. Een verrassende en inspirerende voorstelling die uitnodigt om na te praten met elkaar en met de spelers. Zie ook www.wresinskicultuur.nl

   

  Kerkzaal de Kandelaar
  Aanvang 20.00 uur, opgave s.v.p via onderstaande link:
  www.eventbrite.nl
  (of via een commissie lid als bovenstaande niet lukt)
  Vrije gift bij de uitgang voor de Joseph Wresinski Cultuurstichting

 • Woensdag 12 oktober 2022:
  Lezing “Je bent niet alleen” door Isa Hoes en Merlijn Kamerling.

   

  Een avond voor iedereen die met verlies te maken heeft. Hoe is het om te rouwen om iemand die heel dicht bij je stond. Zo dichtbij dat door het wegvallen van die persoon je leven totaal anders wordt. Hoe ga je om met iemand in je omgeving die een dierbare is verloren. Door ervaringen te delen kun je misschien mogelijkheden zien die je zelf niet had bedacht, of herkennen en realiseren dat het niet verkeerd is wat je doet en daarmee rust vinden. Isa en Merlijn schreven beiden een boek na de dood van Antonie, man van Isa en vader van Merlijn. Deze boeken bleken ieder op hun eigen manier ontzettend veel indruk te maken op de lezers, die er troost in konden vinden, liefde en een gevoel van samenzijn. Vanuit de vele vragen die ze kregen van mensen over het rouwproces en om mensen te kunnen helpen schreven ze samen het boek ‘Je bent niet alleen’. Hierover komen zij deze avond vertellen. Met deze avond laten ze je zien dat je écht niet alleen bent. Het belooft een mooie, intieme avond te worden, met veel ruimte voor interactie met het publiek. Samen met Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding Holten, organiseren we deze avond in navolging van de thema avond ‘Leven en Sterven’ van afgelopen seizoen.

   

  Dorpskerk
  Aanvang 20.00 uur, koffie/thee inloop vanaf 19.15 uur
  Entree: €12,50 kaartverkoop via het Kulturhus en bij de ingang

   

  Download en bekijk de poster

 • Woensdag 18 Januari 2023:
  “Nieuwe Spiritualiteit” door emerituspredikant Harry Gijsen

   

  Religie leert ons dat er een God bestaat, het zorgt voor aangeleerd gedrag en rituelen. Het is gericht op God, wat inhoudt dat het niet mogelijk is om God persoonlijk te kennen. Het geloof binnen diverse religies kan een bedreiging zijn voor dat van anderen, zeker wanneer ze Gods naam gebruiken om hun vormen van geloof en daden te ondersteunen. Spiritualiteit, aan de andere kant, moedigt ons aan afscheid te nemen van al onze beperkte denkbeelden en zowel nederig te zijn als open te staan voor de mogelijkheid dat God aanwezig is in je leven. Vandaar de nadruk op persoonlijke ervaringen in plaats van een aangeleerd of overgeërfd geloof. Nieuwe spiritualiteit, is die eigenlijk wel zo nieuw ?

   

  Gebouw Irene
  Aanvang 20.00 uur, Gratis entree, vrije gift voor koffie/thee

   

  Download en bekijk de poster

 • Zondag 26 maart 2023:
  Cantatedienst BWV 4: Christ lag in todesbanden Bach beweging Twente

   

  Wij zijn verheugd dat de Bachbeweging Twente, een ensemble o.l.v Frank Deiman dat klassieke religieuze muziek ten gehore brengt, ons wederom laat genieten van prachtige composities die passen in de Lijdenstijd. De Bach cantate BWV 4 ’Christ lag in Todesbanden’ zal centraal staan in deze uitvoering. Tekst en melodie zijn een verduitste bewerking van de Paas Sequens Victimae Paschali laudes (Laten wij het Paaslam eren.) De uitvoering wordt georganiseerd in samenwerking met de “Stichting Kunst en Cultuur Holten”

   

  Dorpskerk Holten, aanvang 19.00 uur. Vrije toegang
  Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de onkosten van deze avond

 • Zondag 16 april 2023:
  Bezoek: kleine kapel Noetsele te Nijverdal

   

  We brengen een bezoek aan een pioniersplek van de PKN in Nijverdal: de Kleine Kapel Noetsele. Op een pioniersplek zijn er mogelijkheden voor andere vormen van gemeenschap en kerkzijn. Een kerkdienst op zondagochtend, hoe goed dat ook is, past niet bij iedereen. Door te pionieren ontstaan er nu méér vormen van kerk-zijn. Een plek voor stilte, bezinning en ontmoeting, waar mensen op hun eigen manier meer kunnen ontdekken van het christelijk geloof. Bij de Kleine Kapel gaan we een stiltewandeling meemaken. We beginnen met het horen van woorden uit een lied, gedicht of Bijbelvers. Met deze woorden gaan we in stilte op pad. Stilte is iets wat we in deze drukke samenleving bijna niet meer kennen. In de stilte hoor je vaak meer. Je hoort of merkt bijvoorbeeld wat er allemaal in jezelf omgaat, waar je eigenlijk naar verlangt, waar je je zorgen over maakt of waar je dankbaar voor bent. En misschien hoor je in de stilte ook iets van God? We lopen over de Es naar de heide en na ongeveer een uur zijn we weer terug in de kapel voor een kort bezinningsmoment. Daarna is er, voor wie wil, ruimte voor een gezamenlijke maaltijd. We vragen een vrije gift om de pioniersplek te ondersteunen. Opgave voor de maaltijd is gewenst, u kunt zich opgeven bij een commissielid of een mailtje sturen naar: cieventholten@gmail.com.

   

  Vertrek vanaf de parkeerplaats achter de Kandelaar om 15.00 uur

   

  Download en bekijk de poster

 

Wij hopen dat dit programma u zal inspireren!
Interkerkelijke Commissie V&T

Contact