Vorming & Toerusting

Ontmoeting en Inspiratie

Seizoen 2023-2024

 

Datum:Zondag 7 april
Tijd:19.00 uur
Plaats:Dorpskerk
Entree:vrij, de avond wordt bekostigd uit de opbrengsten van de veiling/boekenmarkt 2023

 • Zondag 1 oktober 2023:
  Klooster dag in Nieuw Sion, Diepenveen

   

  Klooster Nieuw Sion – de voormalige Abdij OLV van Sion – is belangrijk religieus en cultureel erfgoed, ingebed in de Sallandse samenleving. Na het vertrek van de laatste monniken is inmiddels een nieuwe kloostergemeenschap ontstaan. Zij wil dit erfgoed bewaren en verder bouwen op de erfenis die de monniken achterlieten. We willen in de vaak hectische maatschappij een plek bieden om op adem te komen, inspiratie op te doen en plaats te maken voor het onzegbare. Ruimte nemen voor verstilling, bezinning, je laten inspireren, je richten op God, terwijl je ondertussen geniet van de rust van én de natuur rondom Klooster Nieuw Sion. Tijdens de klooster dag is daartoe alle gelegenheid. Deelnemers krijgen, de gelegenheid deel te nemen aan de getijdengebeden. Ook is er een rondleiding, om wat meer kennis te maken met het kloosterleven nieuwe stijl. En we nemen tijd voor Lectio Divina – Bijbellezen en met je hart luisteren naar de tekst. Een leeswijze met oude papieren. We lunchen samen, en ook is er koffie en thee gedurende de dag.
  Datum: zondag 1 oktober 2023.
  Start:11.45 uur,
  Eindtijd: na het getijdengebed van 18.00 uur
  Aanmelding: via een commissielid of mail: cieventholten@gmail.com .

   

  Download en bekijk de poster

 • Woensdag 15 november 2023:
  Spiegelreis, een moslim en een christen op reis door elkaars geloof.

   

  In “Spiegelreis“ gaan moslim Enis Odaci en christen Herman Koetsveld met een open blik en een notitieblok in de hand op reis door Nederland. Ze bezoeken elkaars geloofsplekken en gaan op zoek naar overeenkomsten en verschillen. Het is een reis vol verbazing, ongemak en ontroering…. Het werd hen na de vele gesprekken die ze voerden duidelijk hoe belangrijk het is om over de grenzen heen te kijken en zonder vooroordelen een gesprek in te gaan. De auteurs Herman Koetsveld en Enis Odaci komen graag vertellen over hun ervaringen die zijn opgetekend in hun boek “Spiegelreis”
  Dorpskerk; aanvang 19.30 uur Entree: €5,00 p.p

   

  Download en bekijk de poster

 • Dinsdag 16 Januari 2024:
  Dementie, omzien naar elkaar

   

  Kent u dat? Je loopt op straat of in de winkel en ziet iemand zoekend/dwalend rondlopen. Wat doe je dan? Vroeg of laat krijgen we allemaal, direct of indirect met dementie te maken. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende hersenziekte die veel vragen oproept. Tijdens deze avond zal de Stichting Evenmens ons vertellen over hun werk. Hoe herken je dementie, wat is de impact voor alle betrokkenen en wat kun je doen als medemens om iemand te helpen? Marloes Hallink en Mariët Velding van Stichting Evenmens vertellen u hier vanavond meer over.
  Kandelaar: aanvang 19.30 uur
  Vrije gift voor de stichting Evenmens

   

  Download en bekijk de poster

 • Woensdag 6 maart 2024:
  Ga mee! Maak kennis met Aartspriester Theodoor van der Voort, de orthodoxe kerk en Oekraïners in Holten!

   

  Op deze avond zal Theodoor van der Voort ons informeren over de achtergrond en situatie van de orthodoxe kerken in de Oekraïne, de liturgie, de leer en het leven van orthodoxe christenen. Hij is aartspriester van de Russisch Orthodoxe parochie Petrus en Paulus in Deventer en heeft zich 40 jaar lang ingezet voor de orthodoxe christenen en de oecumene in Nederland en in Oost Europa. Tevens zullen een aantal zangers uit zijn parochie ons kennis laten maken met koorzang uit de oosters orthodoxe liturgie. Voor Holtenaren een gelegenheid om kennis te maken met de orthodoxe kerk en het geloof van veel Oekraïners en voor hen een ontmoeting met Russisch sprekende gelovigen. Voor meer informatie: petrusenpaulusu en deventer.info
  Dorpskerk, aanvang 19.30 uur
  Vrije entree, gift voor koffie/thee

   

  Download en bekijk de poster

 • Zondag 17 maart 2024:
  Cantatedienst BWV 182: Himmelskönig, sei willkommen, Bachbeweging Twente

   

  Ook dit jaar komt de Bachbeweging Twente naar Holten. Het ensemble brengt o.l.v. Frank Deiman klassieke religieuze muziek ten gehore. In de Lijdenstijd zullen zij een mooie, grote cantate voor zangers en orkest met solo blokfluit ten gehore brengen. Daarnaast zullen ze instrumentale en vocale Paasmuziek uitvoeren.
  Zangers: Diet Gerritsen, Ingrid van Ree, Tom Grondman, Hans van der Werf.
  Blokfluitsoliste: Gerjanne van der Stouw
  De uitvoering wordt georganiseerd in samenwerking met de “Stichting Kunst en Cultuur Holten”
  Dorpskerk Holten, aanvang 19.00 uur. Vrije toegang
  Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de onkosten van deze avond.

   

  Download en bekijk de poster

 • Donderdag 18 april 2024:
  Workshop ecologische voetafdruk

   

  De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel oppervlakte van de aarde een mens nodig heeft om te leven. Bij alles wat we doen; wonen, eten, reizen, recreëren gebruiken we producten en energie. Daarbij produceren we afval, waaronder CO2. De voetafdruk van de gemiddelde Nederlander is veel te groot; we gebruiken in feite meer dan de aarde ons te bieden heeft. Wat is jouw ecologische voetafdruk? Leef jij zuinig of stoot je juist veel CO2 uit? Met welke tips kan je jouw voetafdruk verkleinen? Belangrijke vragen in de strijd naar een duurzamere wereld. Marjolein Tiemens geeft een workshop waarin we dit gaan ontdekken. Marjolein Tiemens is landbouwingenieur, en workshopleider bij groen geloven en voorzitter van de projectgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de Raad van kerken in Nederland. Op deze avond zijn ook lokale initiatieven zoals Duurzaam Holten, Groen Doen en Voedsel Noabers aanwezig, om direct inspiratie en praktische tips voor een duurzamer leven te geven.
  De Kandelaar; aanvang 19.30 uur
  Entree €5,- p.p.
  Meenemen: smartphone of tablet

   

  Download en bekijk de poster

 

Wij hopen dat dit programma u zal inspireren!
Interkerkelijke Commissie V&T

Contact