Vorming & Toerusting

Commissie

De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting in Holten heeft als doel het organiseren van bijeenkomsten rond diverse thema’s op het raakvlak van kerk en maatschappij. De bijeenkomsten zijn voor alle belangstellenden toegankelijk en worden aangekondigd in de plaatselijke kerkbladen en regionale pers. De commissieleden zijn afkomstig uit de plaatselijke Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Rooms-katholieke Parochie.

 

De leden rapporteren over hun activiteiten aan de verschillende kerkenraden en het parochiebestuur. Mocht u suggesties hebben voor een bepaald onderwerp neem dan contact op met één van de commissieleden.

 

Informatie en/of suggesties
Voor meer informatie over deze lezingen verwijzen wij u graag naar de artikelen in kerkbladen en kranten. U kunt ook contact opnemen met één van de commissieleden. Ook voor het aandragen van onderwerpen voor avonden (suggesties zijn altijd zeer welkom!), kunt u hen bellen.

Contact

Eva Exterkate - de Koning, Voorzitter
Yvonne Deterd Oude Weme, Secretaris
Dini Aalpol, Penningmeester
Gerrit Markvoort, alg. lid
Erna Nijkamp, PR en publiciteit